Versión francesa  / Version Française  

 

Localización Consultas Médicas en Barcelona


calle Balmes 221

08006 Barcelona

sobreático 1°  escalera B (piso 5to del ascensor)

para pedir hora comunicarse con 
Ruth  00 336 37 98 00 37